آخرین اخبار
theme

خانه » گزارش » مخاطب شناسي پاشنه آشيل ايران‌كد است

مخاطب شناسي پاشنه آشيل ايران‌كد است

 گردآوري اطلاعات جامع، به‌روز و منظم و طبقه‌بندي شده راه حل بسياري از معضلات اقتصاد كشور و تضمين‌كننده كاهش هزينه توليد، توزيع، حذف واسطه‌ها، تأمين حقوق مصرف‌كننده و كنترل قیمت‌هاست.
نظام ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات كشور كه با آيين‌نامه هیئت وزيران وظيفه پوشش‌دهي كليه كالاها و خدمات توليدي، توزيعي و صادراتي كشور و ارايه آن به جهانيان از طريق راه‌اندازي پرتال ملي كالا را به عهده گرفته است، ابزاري است كه مي‌تواند خلاءهاي اطلاعاتي و ارتباطي كشور از اين محل را برطرف سازد.
چند كارشناس ارشد اقتصادي به بيان نقطه نظرات خود درباره تأثير اين نظام اطلاعاتي به حل مشكلات اقتصاد كشور و چالش‌های آن پرداخته‌اند:
دكتر تقوي: كاهش فاصله ميان اجزاي اقتصاد
دكتر مهدي تقوي – استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي‌گويد: هر اقتصاد براي انجام وظايف خود اجزايي دارد و اين اجزا بايد با هماهنگي وظايف يكديگر را تكميل كنند تا دستگاه كل به كار خود ادامه دهد.
وي افزود: انجام وظیفه هر يك اجزاء بستگي به كاركرد ساير اعضاء دارد و اگر اعضاء درست كار نكند يا ارتباط و هماهنگي ميان آن‌ها دير يا كند صورت گيرد، يك عضو به تنهايي نمي‌تواند كاري از پيش ببرد.
وي اظهار داشت: اقتصاد ايران مانند يك بدن بيمار نياز به هماهنگي ميان اجزاء دارد تا اعضاء در اين بستر بتوانند به يكديگر كمك كنند. اما نسبت‌هايي كه باعث اين پيوندها و هماهنگي‌ها مي‌شود، اكنون وجود ندارد. اين نسبت‌ها همان اطلاعات هستند.
وي افزود: لذا در اقتصاد ما بايد به دنبال هماهنگي اجزاء باشيم و كليد اين هماهنگي يك بستر جامع اطلاعاتي است كه اين هماهنگي‌ها از طريق قرار گرفتن اجزا توليد، توزيع، فروش و صادرات با كمترين هزينه و بيشترين سرعت ايجاد شود.
وي با بيان اينكه ايران‌كد هنوز در اقتصاد كشور ناشناخته است، گفت: فرهنگ توليد و مصرف اطلاعات در كشور ما پايين است و نياز به آن هنوز احساس نشده است. لذا با يك عمليات كامل فرهنگ‌سازي در بلندمدت همگام را با اين مسئله آشنا كرد.
وي با ارائه پيشنهادي در اين باره افزود: اين نظام ملي در نخستين مرحله بايد از روش ميسيونرهاي مذهبي استفاده كند كه با حضور در جوامع مختلف به طور حضوري، همگان را با پديده‌هاي جديد آشنا مي‌كردند. لذا نمايندگان ايران‌كد نيز بايد از طريق حضور و سخنراني در محافل كارشناسي اقتصاد نخبگان را با ويژگي‌هاي اين نظام آشنا كنند تا كم كم فرهنگ آن ساخته شود.
دكتر پژويان: ايجاد نياز به اطلاعات
دكتر جمشيد پژويان: كارشناس ارشد اقتصاد بازار نيز معتقد است نظام ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات بايد به سوي ايجاد نياز براي مصرف اطلاعات الكترونيكي برود.
وي مي‌گويد: عيب نظام‌های اطلاعاتي مانند ايران‌كد در كشور ما اين است كه صرفاً به توليد و پوشش‌دهي اطلاعات فكر مي‌كنند و به ايجاد انگيزه در كساني كه بايد اين اطلاعات را مصرف كنند، فكر نمي‌كنند، لذا هر قدر هر اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تري تهيه شود، چون مراجعه براي مصرف آن كم است، موفقيت‌آميز و تأثيرگذار نيست.
وي افزود: توليد و مصرف اطلاعات بايد همزمان با هم ديده شده و به آن پرداخته شود؛ چرا كه موفقيت نظام در هر 2 عامل وجود دارد. اما معمولاً در برنامه‌هاي كشور ما مخاطب‌شناسي معناي چنداني ندارد و اطلاعات بدون توجه به نياز، ‌انگيزه و نظر مخاطب توليد مي‌شود و روشن است مخاطب چون احساس نيازي به آن ندارد، سراغ مراجعه و استفاده از آن نيز نمي‌رود.
وي تصريح كرد: لذا پيشنهاد من اين است كه يك مخاطب شناسي گسترده صورت گيرد و نياز به اطلاعات و مزاياي اين نياز براي مخاطبان شرح داده شود تا مراجعه براي دريافت اطلاعات خود به انگيزه‌اي براي توليد بيشتر اطلاعات منجر شده و حمایت‌هایی را كه الآن احتمالاًٌ كمتر از ايران‌كد صورت مي‌گيرد را به نحو گسترده‌اي افزايش دهد.

نظرات کاربران

تعداد نظرات 0

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق