موضوع: اخبار

  از ابتدای تیرماه-فردا،چهارشنبه- انجام ثبت سفارشات 1530 قلم کالا با توجه به قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی، منوط به اخذ ایران‌کد و تآئید گواهی لازم از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
  به گزارش ايران كد به نقل از مهر، بر اساس توافق جدید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن برای مدیریت واردات، از ابتدای تیرماه انجام ثبت سفارشات 1530 قلم کالا با توجه به قانون ارتقاء کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی و آئین‌نامه اجرایی آن، منوط به اخذ ایران‌کد و تائید گواهی لازم از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
  گمرک ایران از تاریخ اول تیرماه، از ترخیص هرگونه کالایی که قبل از ثبت‌سفارش اقدام به اخذ تائیدیه مذکور از سازمان استاندارد نکرده باشد، خودداری خواهد شد. این مقررات جدید در راستای اجرای طرح مدیریت واردات وضع شده است.
  حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی نیز به مهر اعلام کرده است که مطابق تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای که میان سازمان توسعه تجارت ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات به امضا رسیده بود، قرار بر این است که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، فهرست کالاهای مشمول، برای دریافت ایران‌کد به وزارت بازرگانی ارسال کند.
  وی اظهار داشته است: بر این اساس، از فردا اول تیرماه، واردات این 1530 قلم کالا منوط به دریافت شماره ملی کالا و خدمات (ایران‌کد) است و اگر کالایی که در این فهرست قرار می‌گیرد، ایران کد نداشته باشد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت.
  فهرست کالاهای مشمول ایران‌کد
  میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد با کد تعرفه 04011000
  میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد؛ ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد با کد تعرفه 04012000
  میزان مواد چرب آن بیش از 6 درصد وزنی باشد با کد تعرفه 04013000
  سایر با کد تعرفه 04013000
  سایر با کد تعرفه 04022900
  بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده با کد تعرفه 04029100
  سایر با کد تعرفه 04029900
  فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار با کد تعرفه 04031010
  سایر با کد تعرفه 04031090
  فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار با کد تعرفه 04039010
  سایر با کد تعرفه 04039090
  آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته حتی غلیظ شده یا به آن قند و یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده با کدتعرفه 04041000
  سایر با کد تعرفه 04049000
  کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر با کد تعرفه 04051010
  کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرمی با کد تعرفه 04051020
  خمیرهای لبنی برای مالیدن روی dairy spreads با کد تعرفه 04052000
  سایر با کد تعرفه 04059000
  پنیر تازه (نگرفته یا نبسته uncured) یا (unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر(whey chess) و کشک با کد تعرفه 04061000
  پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع با کد تعرفه 04062000
  پنیر ذوب شده( foudu) غیر از رنده شده و یا پودر شده با کد تعرفه 04063000
  پنیر دارای رگه‌های کپک آبی‌رنگ با کد تعرفه 04064000
  سایر پنیرها با کد تعرفه 04069000
  خشک کرده با کد تعرفه 04081100
  سایر با کد تعرفه 04081900
  خشک کرده با کد تعرفه 04089100
  سایر با کد تعرفه 04089900
  سایر با کد تعرفه 05029000
  سایر با کد تعرفه 05069000
  سایر با کد تعرفه 09011190
  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد با کدتعرفه 09021000
  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر با کد تعرفه 09022000
  چای کیسه ای با کد تعرفه 09023010
  سایر با کد تعرفه 09023090
  کوبیده در بست هبندی غیرخرده فروشی 09024010
  سایر با کد تعرفه 09024090
  انواع زعفران در بست هبندی کمتر از 10 گرم با کد تعرفه 09102011
  انواع پودر زعفران در بست هبندی کمتر از 10 گرم با کد تعرفه 09102012
  انواع زعفران در بسته بندی کمتر از 30 -10 با کد تعرفه 09102013
  انواع پودرزعفران دربست هبندی کمتراز 30- 10 با کد تعرفه 09102014
  انواع زعفران در بست هبندی های بیش از 30 گرم با کد تعرفه 09102090
  آرد گندم یا آرد مخلو طگندم و چاودار با کد تعرفه 11010000
  آرد چاودار با کد تعرفه 11021000
  آرد ذرت 11022000
  آرد برنج 11029010
  سایر 11029090< از ذرت با کد تعرفه 11031300 سایر با کد تعرفه 1031900 به هم فشرده به صورت حبه با کد تعرفه 11032000 از جو دو سر با کد تعرفه 11041200 از سایر غلات با کد تعرفه 11041900 از جو دو سر با کد تعرفه 11042200 از ذرت با کد تعرفه 1042300 از سایر غلات با کد تعرفه 11042900 جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده با کد تعرفه 11043000 آرد، زبره و پودر با کد تعرفه 11051000 به هم فشرده به صورت حبه با کد تعرفه 11052000 از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی با کد تعرفه 11062000 از محصولات فصل 8 با کد تعرفه 11063000

تاریخ ارسال: 21 ژوئن 11

پاسخ دهید